Hem Historik Förstudie Administration Produktion Tjänster Resurser Referenser Kvalitet & miljö Kontakt

Geobatteri

Solenergi som lagras i jord, berg och vatten. Geoenergi är ett koncept där Sverige varit världsledande under de senaste decennierna. Våra samarbetspartner har via utveckling, utbildning & produktion varit ledande sedan 70-talet, i utvinnandet av värme ur berg & vatten. Förnyelsebar energi som när det byggs på rätt sätt , är en fantastisk energiform för miljön. Vi har personella & maskinella samarbetspartners över hela Sverige.

Historik

Beprövad teknik där solenergi som lagrats i jord, berg & vatten utvinns för förnyelsebar värme och kyla. "Kärt barn har många namn". Bergvärme & grundvattenvärme är benämningar som används för uttag av värme från berg och vatten, oftast historikst till villafastigheter.

Borrhålslager och akviferlager, är dagens namn på lagring av värme/ kyla till fastigheter med större energibehov. Även om namnen och bergreppen har förändrats i takt med användarnas behov , är solen, berggrunden och vattnet detsamma - nu och i framtiden.

Lagring av värme och kyla

Förstudie

Vi undersöker förutsättningar för uttag / lagring av värme & kyla. Vid större projekt & energiförbrukningar, rekommenderar vi att förstudie leds av någon av våra samarbetspartners. Kontakta oss för mer information.

Ladda ner PDF för:

Förstudie

Administration

Marknadsföring, försäljning, dokumentation, märkning, arkivering. Ett lagarbete som kvalitetssäkras genom ett gemensamt ledningssytem anpassat till branschen.

Ladda ner PDF för:

Produktion

Borrning, markarbete samt installation styrs i vårt lagarbete av gemensamt ledningssystem. En röd tråd genom hela projektet.

Ladda ner PDF för:

Geoenergi borrning

Tjänster

Geoenergisystem bör anpassas efter lokala förutsättningar för optimal drift. Att mäta är att veta. Vi hjälper dig dokumentara förutsättningar, se våra tjänster: Termisk responstest TRT, Provtryckning, Avluftning, Flödeskontroll, Temperaturloggning, Avvikelsemätning, Inmätning, Återtätning, Kaxhantering.

Ladda ner PDF för:

Värmekamera kollektorslinga

Resurser

Vi är idag 40 fristående kunskaps och teknikföretag inom borrentreprenader. Vi finns från Ystad i söder till Kiruna i norr. Enbart våra 40 landstäckande borr & markentreprenörer omsätter idag över 330 miljoner totalt. Fr.o.m 2014 öppnar våra utbildningar för övriga samarbetspartners. Vi bygger lag med samarbete för funktionen!

NIBE borrigg

Referenser

Bostadsrättsförening, varuhus, skolor, lagerbyggnader, drivhus mm. Alla som har ett energibehov av värme / kyla, bör kontrollera förutsättningar för energi & miljöbesparing med geoenergi. Se referenslista :

Kvalitet & miljö

Våra företag arbetar efter ledningssystem anpassat för borrbranschen och dess byggande av geoenergisystem.

Kontakt

Geobatteri AB
Postadress: Ravingatan 9, 264 39 Klippan
Besöksadress: Godsgatan 10, 254 64 Helsingborg

  • Klippan: 0435-109 00
  • Halmstad: 035-169 555
  • Helsingborg: 042-293 550
  • Kristianstad: 044-102 270
  • Malmö: 040-239 030
  • Ystad: 0411-120 30
  • Ängelholm: 0431-101 80

Är du intresserad av att bli återförsäljare? Ring 073-091 61 35.

prev
next
Geobatteri - Förnyelsebar värme & kyla till kommersiella fastigheter